İslam Paktı

Whatsapp Facebook Twitter

Yazar

4 Ocak 2020 Cumartesi Saat 21:15

Yazan : Mehmet Fatih Daban

Güncellenme : 4 Ocak 20 Cts, 21:17

Doğan Bekin,
Yeniden Refah Partisi MYK Üyesi

IRAK YENİDEN TERÖR VE ŞİDDETİN KISKACINDA
1976’daki ‘Yeni Felsefeciler’(“Nouveaux Philosophes” ) önde gelen simalarından, Cezayirli Béni Saf ailesi mensubu olan ünlü Fransız Siyonist Filozof Bernard Henry Lévy’ye göre: “İslam, ne dün ne de bugün karşımıza tek bir vücut olarak çıkmıyor. XXI. en büyük çatışması Müslümanların kendi aralarında gerçekleşecek ve Türkiye de bu çatışmaların kilit ülkesi konumunda olacaktır.”
Bu cümleden alarak, ‘Arap Baharı’ndan da büyük dersler çıkararak keskin politik söylem yerine, sağduyulu hareket ederek ve de daha önemlisi Erbakan Hocamızın ortaya koyduğu ve D-8’de vücut bulan Milli Görüş prensipleri dâhilinde politik söylem ortaya koymamızda büyük fayda olacağı düşüncesindeyiz.
Bu nedenle bizim ayrıştırıcı değil birleştirici politikaları öncelememiz gerekir. Sekreryan veya etnisite temelli politikaların hiçbir sonuç vermeyeceği gayet aşikârdır.
Ortadoğu’da, ‘Pax-Islamica’(İslam Barışı) dışında hiçbir barışın uzun vadeli sonuç doğuramayacağı bilinen bir gerçektir. Ortadoğu’da 11 Eylül 2001’den yaşanmakta olan sancılı sürecin bir an önce sona ermesi en büyük dileğimizdir.

Saygılarımızla
Doğan Bekin


İslam Paktı

Whatsapp Facebook Twitter


Whatsapp Facebook Twitter

Yeniden Fetih Gazetesi, Tüm Hakları Saklıdır 2019 Copyright